Τσίπρας: «Βάζουμε τέλος στην εργασιακή αυθαιρεσία»

91

«Η στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και προϋπόθεση για μία βιώσιμη ανάπτυξη», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Twitter και σημειώνει πως «η κυβέρνηση υλοποιεί πολιτικές για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της επισφαλούς εργασίας».

Αναφέρει, επίσης:

Ενισχύουμε το ΣΕΠΕ με επιπλέον εργαζόμενους και με 7,5 εκατ. Ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ.

Αλλάζουμε την αρχιτεκτονική του προστίμου με έκπτωση για την επιχείρηση εφόσον ο εργαζόμενος προσληφθεί με σχέση πλήρους απασχόλησης.

Βάζουμε κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών με συνευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους για την υγεία, την ασφάλεια, την αποζημίωση.

Βάζουμε κανόνες σε πρακτική άσκηση και μαθητεία με όριο στον αριθμό εργαζομένων και υποχρεωτική καταγραφή στο σύστημα ‘Εργάνη’.

Βάζουμε κανόνες για την υπερεργασία κάνοντας υποχρεωτική την καταγραφή και τις μεταβολές στο χρόνο εργασίας».

Αλλάζει η αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία με στόχο την ενδυνάμωση της θέσης του αδήλωτου εργαζόμενου, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του προστίμου και την αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους συστηματικούς παραβάτες. Το νέο σύστημα κανόνων αποδίδει δικαιοσύνη στον εργαζόμενο και ενισχύει την απασχόληση με δικαιώματα καθώς μπορεί να οδηγήσει τον εργοδότη να προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο. Για πρώτη φορά προβλέπεται αναδρομική ασφαλιστική κάλυψη του αδήλωτου εργαζόμενου, καθώς θεωρείται κατά τεκμήριο ότι η εργασιακή σχέση διήρκεσε 3 μήνες και ο εργοδότης οφείλει να αποδώσει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Επιπλέον, χορηγείται η δυνατότητα έκπτωσης στον εργοδότη σε περίπτωση που προχωρήσει μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες στην πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης για τουλάχιστον ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ανάλογα με το διάστημα της πρόσληψης μειώνεται και το πρόστιμο.

Για πρώτη φορά, τίθενται κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών και των υπεργολαβιών. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν την συνευθύνη του αναθέτοντα, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων τους για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, των αποζημιώσεων απόλυσης, των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την παροχή της εργασίας τους.

Ρυθμίζεται το καθεστώς της πρακτικής άσκηση και της μαθητείας καθώς θεσπίζεται η γενική υποχρέωση αναγραφής των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών στο π/σ «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος τήρησης των ορίων που προβλέπονται απ’ το νόμο. Ειδικά για όσους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις τίθεται ανώτατο όριο, με τον συνολικό αριθμό να μην μπορεί να ξεπερνά το 17% των εργαζομένων ανά επιχείρηση και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα ανά επιχείρηση.

Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση. Θεσπίζεται η προστασία των εργαζομένων σε υπαίθριες εργασίες χώρους εργασίας με επιπλέον θερμική καταπόνηση καθώς και εν γένει εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας σε επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε υπερεργασία χωρίς να αυτή έχει δηλωθεί στο π/σ «ΕΡΓΑΝΗ».

Εξασφαλίζεται η πληρέστερη δυνατή προστασία των εργαζομένων που βρίσκονται σε δυσχερή θέση λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη τους.

Ορίζεται ρητά ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε ανέργους που δοκιμάζονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση είναι ακατάσχετη και δε συμψηφίζεται με οφειλές του ανέργου προς το Δημόσιο.

Διαβάστε, επίσης:Βράβευση Τσίπρα για τη συνεισφορά του στη διατήρηση της ειρήνης στα Βαλκάνια

ΚΕΑ: Την Παρασκευή καταβάλλεται το επίδομα Αλληλεγγύης – ποια είναι τα ποσά

Ξεκίνησε η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης» – Τί είναι το νέο ψηφιακό εργαλείο εξ αποστάσεως σύστασης εταιριών