Κόβουν δημόσιες επενδύσεις για να παρουσιάσουν αυγατισμένο πλεόνασμα

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.686 εκατ. ευρώ, χωρίς απόκλιση από το στόχο.

74

Οι δημόσιες επενδύσεις πληρώνουν εκτός από το υπερπλεόνασμα του 2019 και αυτό το 2018 αφού η υπέρβαση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος κατά περίπου 1,7 δισ. ευρώ στα 6,43 δισ. ευρώ (έναντι στόχου για 4,74 δισ.) για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου προήλθε κυρίως από την υστέρηση δαπανών κατά 1,62 δισ. ευρώ, από τις οποίες οι 1,32 δισ. αφορούσαν το ΠΔΕ.

Την ίδια ώρα τα έσοδα βρίσκονται απλώς εντός στόχου με μια μικρή υπέρβαση ύψους 66 εκατ. ευρώ. Τούτο διότι για τα τελικά στοιχεία του 10μήνου το ΓΛΚ χρησιμοποίησε ως μέσο σύγκρισης τον αναθεωρημένο προς τα πάνω κατά 1 δισ. ευρώ στόχο των εσόδων για το 2018.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού έφτασε τα 42,41 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2019.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 40,72 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 66 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου.

Το δελτίο εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνει στο στόχο ποσό 1.346 εκατ. ευρώ, που αφορά επιστροφές εσόδων που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών, το οποίο αποτυπώνεται στην εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού και στον πίνακα 1Β του δελτίου. Τούτο διότι τα χρήματα αυτά είναι μέρος από το δάνειο που πήρε η Ελλάδα από τον ESΜ και ως γνωστό εκταμιεύονται σταδιακά και σίγουρα δεν συνυπολογίζονται στα έσοδα και της δαπάνες του προϋπολογισμού αλλά μόνο στο χρέος .

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.686 εκατ. ευρώ, χωρίς απόκλιση από το στόχο.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 67 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,08 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 66 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ, χωρίς ουσιαστική απόκλιση από το στόχο.
Οι επιστροφές εσόδων του Οκτωβρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 146 εκατ. ευρώ, χωρίς απόκλιση από το στόχο (146 εκατ. ευρώ).
«Κλειδί» οι δαπάνες
Το «κλειδί» για το ενδιάμεσο υπερπλεόνασμα που καταγράφει ο προϋπολογισμός βρίσκεται στην πορεία εκτέλεσης των δαπανών. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου οι δαπάνες έφτασαν στα 40.79 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,62 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (42,4 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.697 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 300 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 234 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 87 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι μέρος των αρχικών πιστώσεων των επιδοτήσεων γεωργίας αφορούσαν σε προγράμματα τα οποία πλέον εκτελούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ωστόσο, οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2,09 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1,32 δισ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι και το πλεόνασμα του 2018 όπως και αυτό του 2019 το πληρώνουν οι δημόσιες επενδύσεις .

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,62 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 62 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 144 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος|Τάσος Δασόπουλος

Διαβάστε, επίσης:Πρωτογενές πλεόνασμα-μαμούθ στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου