Συναρπαστική πανοραμική περιήγηση μέσα στην μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

41

Ένα «ταξίδι» στην καρδιά του μοναδικού από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου που έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα.