Στον έλεγχου ξένου fund πέρασε η φαρμακευτική ΦΑΜΑΡ

175
ΦΑΜΑΡ

Η εταιρεία ΦΑΜΑΡ της οικογένειας του Μαρινόπουλου πέρασε στα χέρια της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για την υποστήριξη των τραπεζών στην διαχείριση των μη -εξυπηρετούμενων δανείων.

Η φαρμακευτική εταιρεία ήταν υποθηκευμένη ως εξασφάλιση για δάνεια που είχαν πάρει για άλλες εταιρείες του ομίλου. Για αυτό και οι τέσσερις συστηματικές τράπεζες της χώρα, Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς, πήραν υπο τον ελεγχό τους την εταιρεία του Μαρινόπουλου.
Η Pillarstone πήρε άδεια από την ΤτΕ μόλις την Τετάρτη. Μετά τον έλεγχο θα ακολουθήσει η αναδιάρθρωση δανεισμού ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ θα χορηγηθεί νέο δάνειο, ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Η Pillarstone αναλαμβάνει να αναδιαρθρώσει την εταιρεία, εγκαθιστώντας, σε συνεργασία με τις τράπεζες, νέα διοίκηση, με απώτερο σκοπό την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή και την πώλησή της.