Πρόγραμμα Τηλεόρασης

  ΔΕΥΤΕΡΑ  25/9/23

ΩΡΑ    ΕΚΠΟΜΠΗ
06:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)
07:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
08:00 ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (ε)
09:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
10:00 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
11:00 FASHION TIME
12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Ε)
14:00 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Ζ)
15:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
16:00 JUBILEE
17:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Ε)
18:00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19:15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Μάνα μου παραστράτησα
20:50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΝΑ ΚΛΕΙΤΟΥ
21:30 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΤΗΡΗ ΞΕΝΑΚΗ
23:30 ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΤΡΙΤΗ 26/9/23

06:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)
07:00 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Ε)
08:00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (Ε)
10:00 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
11:00 FASHION TIME
12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Ε)
14:00 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
15:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
16:00 JUBILEE
17:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Ε)
18:00 ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
19:15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ- Οι Αετονύχηδες 
20:50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:50 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
23:30 ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΙΔΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9/23

06:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)
07:00 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Ε
08:00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (Ε)
09:00 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
10:00 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
11:00 FASHION TIME
12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Ε)
14:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
16:00 JUBILEE
17:30 FASHION TIME (Ζ)
19:15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ- Το Σπίτι των Ανέμων
20:50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:50 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
23:30 ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ  28/9/23

06:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)
07:00:  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
08:00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (Ε)
09:00 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
10:00 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
11:00 FASHION TIME
12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Ε)
14:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
15:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 JUBILEE
17:00 FASHION TIME
19:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ- Το Φτωχόπαιδο 
20:50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:50 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
23:30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ-  Με το Κεφάλι Ψηλά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9/23

06:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)
07:00 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Ε)
08:00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (Ε)
10:00 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
11:00 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
12:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Ε)
14:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
15:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 JUBILEE
17:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
18:00 ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Ε)
18:50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Γεύση από Έρωτα
20:50 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:50 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
23:30  ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/9/23

06:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)
07:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Ε)
09:30 JUBILEE
10:00 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
13:30 JUBILEE
15:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
17:00 ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
18:00 JUBILEE
19:00 FASHION TIME 
21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:30 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ
23:00  ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Αλάσκα 

ΚΥΡΙΑΚΗ  1/10/23

06:00  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Ε)
08:00  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Ε)
09:30  JUBILEE
11:00 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
15:00  ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:30  ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
16:30 FASHION TIME
18:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ωραία Αιγιώτισσα
20:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:30 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
23:00 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ- ο Αρχιτσιγκούνης

YouTube: blueskytv

dailymotion.com/blueskytv