Νέες εμπλοκές μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών στο Αιγαίο

133
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) ÐïëùíéêÜ êáé åëëçíéêÜ F16 óõììåôÝ÷ïõí óå êïéíÞ åêðáéäåõôéêÞ Üóêçóç ÅëëÜäáò - Ðïëùíßáò 2012, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå, óôçí 116 ÐôÝñõãá ÌÜ÷çò óôçí ÁåñïðïñéêÞ ÂÜóç ôçò ÁñÜîïõ, ÐáñáóêåõÞ 14 Äåêåìâñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÅÈÁ/STR

Σε 16 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου σε διάφορα σημεία του Αιγαίου, προέβησαν τα τρία ζεύγη των τουρκικών F-16 που εισήλθαν σήμερα στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδια πτήσεως, ενώ σε δύο περιπτώσεις η διαδικασία της αναχαίτισής τους εξελίχθηκε σε εμπλοκή.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, τρία ζεύγη τουρκικών F-16, 1 ζεύγος τουρκικών F-4 και 1 τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235, εισήλθαν σήμερα στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδια πτήσεως.

Καταγράφηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, που εξελίχθηκαν σε 16 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τα τουρκικά F-16 σε διάφορα σημεία του Αρχιπελάγους Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά. Σε δύο περιπτώσεις, η διαδικασία αναχαίτισής τους εξελίχθηκε σε εμπλοκή. Tα 6 από τα 8 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έφεραν όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θεοδωράτος: Στα Δωδεκάνησα επικεντρώνονται οι γεωστρατηγικές διεκδικήσεις των Τούρκων (Βίντεο)

Συναγερμός στο Πεντάγωνο: Φόβοι για τουρκική απόβαση στο Καστελλόριζο

Εικονική αερομαχία ελληνικών – τουρκικών μαχητικών πάνω από το Αιγαίο