Νέα διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού δήλωσε το Υπουργείο Υγείας

200

Νέα διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης λοιπού επικουρικού προσωπικού, πλην γιατρών, θεσμοθέτησε το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, με αυτήν τη διαδικασία το ΕΣΥ αποκτά για πρώτη φορά έναν αξιόπιστο και διαφανή μηχανισμό έγκαιρης κάλυψης αναγκών σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, διασφαλίζοντας έτσι την επαρκή στελέχωση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας όλης της χώρας.

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) της χώρας καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους μπορούν να εγγραφούν όσοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους παραπάνω καταλόγους με κριτήρια και μοριοδότηση ανάλογη με αυτήν του ΑΣΕΠ. Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν: Προϋπηρεσία σε δομές υγείας με αυξημένη μοριοδότηση για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ανεργία, καθώς και κοινωνικά κριτήρια, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% κ.λπ.

Η πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί με την έναρξη υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής loipoepikouriko.moh.gov.gr την επόμενη βδομάδα. Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά ΔΥΠΕ και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Οι φορείς στο προαναφερόμενο διάστημα θα προβούν σε αιτήματα έγκρισης πρόσληψης λοιπού προσωπικού, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες πιστώσεις. Όταν ένα αίτημα εγκριθεί, η αρμόδια ΔΥΠΕ πρέπει να απορροφήσει και να τοποθετήσει το εγκεκριμένο προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που διαθέτει.

Οι φορείς που μπορούν να προσλαμβάνουν επικουρικό προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, είναι οι εξής: δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) που εποπτεύονται από τις ΔΥΠΕ (νοσοκομεία και φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), οι ΔΥΠΕ, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) για το νοσοκομείο της Θήρας και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε ακόμη:Σκανδαλώδης διάταξη Σπίρτζη για πρόσληψη -Θέση Διεθνών Θεμάτων χωρίς αγγλικά!