Πανελλήνιες 2018 – Πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια

102

Οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν σήμερα κι έτσι, με όλα τα δεδομένα μπροστά τους, οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια και ποιος είναι ο εφαρμόσιμος τύπος; 

Για τον υπολογισμό των μορίων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω τύπο

[(α+β+γ+δ) x2 + (α x 1,3) + (β x 0,7)] x 100

Εάν προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές ο τύπος είναι:

[(α+β+γ+δ) x2 + (α x 0,9) + (β x 0,4)] x 100

Εάν ο υποψήφιος θέλει να εισαχθεί σε σχολή με ειδικά μαθήματα ή πρακτική δοκιμασία τότε στα παραπάνω μόρια και μόνο για το τμήμα όπου απαιτούνται θα πρέπει να προστεθούν τα μόρια που προβλέπονται ανά μάθημα ή εξέταση.

Για τους υποψήφιους που διαγωνίζονται σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία, ενώ στα αγωνίσματα ως βαθμός λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμών των τριών αγωνισμάτων ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.

Δείτε εδώ τον αυτόματο τρόπο υπολογισμού των μορίων από το υπουργείο Παιδείας: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/

Διαβάστε ακόμη:
Πτώση των βάσεων «δείχνει» η πρώτη ανάγνωση των φετινών πανελληνίων εξετάσεων