Ανατροπές από το 2019 σε  φόρους ακινήτων δείτε τί αλλάζει με τις νέες αντικειμενικές αξίες

Ο ΕΝΦΙΑ μαζί με τον συμπληρωματικό φόρο, αλλά και την εισφορά αλληλεγγύης δημιουργούν ένα βαρύ φορολογικό πακέτο.

167

Από την 1η-1-2019 όλοι οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις στα ακίνητα θα προσδιορίζονται με βάση τις νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές.

Αναλυτικά:
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, οι αντικειμενικές τιμές καλύπτουν 10.216 «ζώνες» σε όλη την Ελλάδα. Από τις «ζώνες» αυτές:
στο 37%, δηλαδή σε 3.792 ζώνες, οι νέες τιμές είναι αυξημένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες
στο 21%, δηλαδή σε 2.122 ζώνες, οι τιμές θα είναι μειωμένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες
*στο 42%, δηλαδή σε 4.302 ζώνες, οι τιμές έμειναν αμετάβλητες

Από τη μεταβολή των αντικειμενικών τιμών ζώνης θα επηρεαστούν από την 1η-1-2019 οι ακόλουθες κατηγορίες φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων στην ακίνητη περιουσία:

1 Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή. Από το φόρο αυτό απαλλάσσεται η αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας:
– έως 200.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από άγαμο
– έως 250.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από έγγαμους που δεν βαρύνονται με τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.

2 Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

3 Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

4 Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

5 Ο φόρος διανομής ακινήτων.

6 Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
1 Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή. Από το φόρο αυτό απαλλάσσεται η αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας:
– έως 200.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από άγαμο
– έως 250.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από έγγαμους που δεν βαρύνονται με τέκνα.

Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.

2 Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

3 Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

4 Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

5 Ο φόρος διανομής ακινήτων.

6 Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

Πολλοί εισοδηματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων, προσπαθούν να μην εμφανίζουν εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ ετησίως, ώστε να φορολογούνται με συντελεστή 15% και όχι με 35%, καθώς οι μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις τους στερούν έως το 33% των εισοδημάτων που εισπράττουν από τα μισθώματα.

Και αυτό δεν είναι υπερβολή, καθώς πέραν από το φόρο που επιβάλλεται στα εισοδήματα από ενοίκια, ο ΕΝΦΙΑ μαζί με τον συμπληρωματικό φόρο, αλλά και την εισφορά αλληλεγγύης δημιουργούν ένα βαρύ φορολογικό πακέτο.
Να σημειωθεί πως τα δηλωθέντα εισοδήματα στην εφορία εμφάνισαν εφέτος μείωση της τάξεως των 2 δισ. ευρώ ή περίπου 3% και από τη μείωση αυτή δεν εξαιρέθηκαν τα δηλωθέντα εισοδήματα από τα ενοίκια, τα οποία ανήλθαν στα 5,5 δισ. ευρώ, όταν πέρυσι ήταν στα 5,9 δισ. ευρώ, πρόπερσι στα 6 δισ. ευρώ και πριν τρία έτη στα 6,08 δισ. ευρώ.

Διαβάστε, επίσης:Πρωτογενές πλεόνασμα-ρεκόρ 6,46 δισ. ευρώ το δεκάμηνο