Αντιπαραθέσεις 9.12.18

Με τον Γιάννη Λοβέρδο

1994