«Μάχη» Δημοσίου-δημοσίων υπαλλήλων για τα «κομμένα» δώρα

Διεκδικούµε επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού στο Δηµόσιο και έχουµε προσφύγει δικαστικά για τα αναδροµικά

76

Έχοντας ήδη στα χέρια τους µια πρώτη θετική απόφαση από το ΣΤ’ Τµήµα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε αντισυνταγµατική την περικοπή των επιδοµάτων και των δώρων, οι δικαστικοί υπάλληλοι, δια των συνηγόρων τους, ζήτησαν από την Ολοµέλεια µια ηθική δικαίωση, καθώς, όπως είπαν, οι δηµόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν ανελλιπώς το… µάρµαρο της οικονοµικής κρίσης από το 2010. Μάλιστα χαρακτήρισαν «ύβριν» την περικοπή των δώρων, λέγοντας ότι αυτά δεν καταργήθηκαν ούτε επί 7ετίας, «αλλά τελικά τα κατήργησε η κ. Μέρκελ».

  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι ζήτησαν από το ΣτΕ µια ηθική δικαίωση, καθώς, όπως είπαν, πληρώνουν ανελλιπώς το… µάρµαρο της οικονοµικής κρίσης από το 2010
  • Στις αρνητικές για την οικονοµία συνέπειες που µπορεί να έχει µια θετική για τους εν ενεργεία δηµοσίους υπαλλήλους απόφαση από το ΣτΕ επέµεινε το Δηµόσιο
  • «Καµπανάκι» της ΑΔΕΔΥ για τα αναδροµικά

 

Απαντώντας στους ισχυρισµούς του ελληνικού Δηµοσίου ότι εάν κριθούν αντισυνταγµατικές οι περικοπές, το υπουργείο Οικονοµικών θα πρέπει να καταβάλει 3,9 δισ. ευρώ, οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι το κόστος είναι πολύ µικρότερο, καθώς δεν έχουν ασκηθεί πολλές αγωγές σε βάρος της επίµαχης διάταξης και ήδη από το 2013 (έτος κατά τη διάρκεια του οποίου άρχισαν οι περικοπές) µια µεγάλη πλειονότητα δηµοσίων υπαλλήλων έχει χάσει την αξίωσή της να διεκδικήσει χρήµατα.

Τα έτη για τα οποία µπορούν να έχουν αξιώσεις -όσοι προσέφυγαν- όπως είπαν είναι το 2017 και το 2018, για τα οποία το κόστος δεν ξεπερνά το 1,2 δισ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι η Ολοµέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει ήδη χαράξει τις «κόκκινες γραµµές» της, µε την απόφαση του Ιουνίου του 2015 για τις περικοπές στους συνταξιούχους (τις έκρινε αντισυνταγµατικές), αποφαινόµενη ότι αναδροµικά µπορούν να πάρουν µόνο όσοι είχαν ασκήσει προσφυγές πριν από την έκδοση της απόφασης, ενώ για τους υπολοίπους ο χρόνος «τρέχει» από τον Ιούνιο του 2015. Τέλος, οι δικηγόροι των προσφευγόντων δηµοσίων υπαλλήλων έκαναν µνεία και στην πρόσφατη απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία επίσης είχε αποφανθεί ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν µε µνηµονιακούς νόµους του 2012 είναι αντισυνταγµατικές.

Τι απαντά το Δηµόσιο

Στις αρνητικές για την οικονοµία συνέπειες που µπορεί να έχει µια θετική για τους εν ενεργεία δηµοσίους υπαλλήλους απόφαση από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας επέµειναν οι νοµικοί παραστάτες του Δηµοσίου, υποστηρίζοντας ότι οι επίµαχες διατάξεις που επέβαλαν την περικοπή των δώρων ήταν µέτρο πρόσφορο και αναγκαίο για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας. Αντέταξαν, µάλιστα, ότι µε τις επίµαχες περικοπές δεν τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς ο κύριος µισθός τους δεν θίχτηκε, προσθέτοντας ότι συνέχιζαν να λαµβάνουν άλλα επιδόµατα, όπως αυτά της ειδικής θέσης, οικογενειακά επιδόµατα κ.ά. Σύµφωνα µε τους νοµικούς παραστάτες του Δηµοσίου, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι σε δυσχερέστερη θέση από τους δηµοσίους, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης γεύτηκαν την ανεργία, ευέλικτες µορφές εργασίας, έµειναν απλήρωτοι, ενώ συνέκριναν τον βασικό µισθό στο Δηµόσιο (700 ευρώ) µε εκείνον του ιδιωτικού τοµέα που φτάνει τα 580 ευρώ. «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι», είπαν, «µπορεί να έχασαν ολοσχερώς τον 13ο και τον 14ο µισθό, διασφάλισαν όµως τους άλλους 12».

Αναφέρθηκαν ακόµη στο brain drain, υποστηρίζοντας ότι χιλιάδες ιδιωτικοί υπάλληλοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, υποστηρίζοντας, εν κατακλείδι, ότι τα µέτρα που ελήφθησαν δεν ήταν ούτε επαχθή ούτε δυσανάλογα, καθώς όλες οι κοινωνικές οµάδες επλήγησαν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο οµοίως, µέσω της φορολογίας, του τέλους επιτηδεύµατος, τις αλλαγές των συµβάσεων εργασίας. Τέλος, οι παραστάτες του ελληνικού Δηµοσίου έκρουσαν το καµπανάκι του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αναλάβει δέσµευση για πλεόνασµα 3,5% έως το 2022 και αν τελικά χορηγηθούν τα επιδόµατα, θα χαθεί ο δηµοσιονοµικός στόχος που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ελάφρυνση του χρέους.

«Καµπανάκι» της ΑΔΕΔΥ για τα αναδροµικά

Έµµεσο καµπανάκι προς τους εν ενεργεία δηµοσίους υπαλλήλους να κατοχυρώσουν τα αναδροµικά τους κρούει η ΑΔΕΔΥ. Το τριτοβάθµιο συνδικάτο έκανε χθες νοµική παρέµβαση στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ, αφού το θέµα αφορά το σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων. Μετά τη συνεδρίαση η ΑΔΕΔΥ εξέδωσε ανακοίνωση, εκτιµώντας ότι ο χρόνος δηµοσίευσης της κοµβικής απόφασης µπορεί να αποδειχθεί συντοµότερος από το σύνηθες, που είναι τέσσερις µε έξι µήνες. Δεδοµένης της ταχύτητας µε την οποία προσδιορίστηκε η δίκη στην Ολοµέλεια, το συνδικάτο εκτιµά πως η δηµοσίευση της απόφασης θα πρέπει να αναµένεται «εντός των πλαισίων που η νοµική γνωµοδότηση της ΑΔΕΔΥ προσδιόρισε».

Υπενθυµίζεται πως το συνδικάτο έχει αποστείλει στις 42 οµοσπονδίες-µέλη του τη γνωµοδότηση της νοµικής της συµβούλου, που καταλήγει πως «η πλήρης δικαστική κατοχύρωση για τη διεκδίκηση καταργηθέντων επιδοµάτων εορτών και αδείας συνίσταται στην άσκηση αγωγής µέχρι τον χρόνο δηµοσίευσης της απόφασης της Ολοµέλειας». Η ίδια γνωµοδότηση συνιστά την άσκηση αγωγών µέχρι τις 15 Μαρτίου ή το αργότερο µέχρι τα τέλη Μαρτίου. Στόχος είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι να κατοχυρωθούν απέναντι σε µια ενδεχόµενη κρίση της Ολοµέλειας που µπορεί να αποκλείει από τα αναδροµικά όσους δεν έχουν ασκήσει ένδικα µέσα µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης.

Ο «κόφτης» του 2015

Υπενθυµίζεται πως η πρακτική αυτή του «κόφτη» είχε υιοθετηθεί το 2015 από την Ολοµέλεια και για τους συνταξιούχους, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

«Διεκδικούµε επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού στο Δηµόσιο και έχουµε προσφύγει δικαστικά για τα αναδροµικά. Το µέτρο αφορά 500.000 µόνιµους υπαλλήλους και 60.000 συµβασιούχους. Θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί πολιτική λύση για να µην αναγκάζονται οι εργαζόµενοι να προσφεύγουν στα δικαστήρια», δηλώνει ο γενικός γραµµατέας της ΑΔΕΔΥ, Σταύρος Κουτσιουµπέλης. Σύµφωνα µε εργατολόγους, µε αγωγή που ασκείται εντός του 2019 µπορούν να διεκδικηθούν δώρα για το 2017 και το 2018, καθώς υπάρχει νόµος που ορίζει παραγραφή διεκδικήσεων στη διετία. Οι αξιώσεις, δηλαδή, για τα δώρα 2013- 2015 έχουν παραγραφεί.

Άλλοι νοµικοί εκτιµούν πως τα δώρα πρέπει να διεκδικηθούν από το 2013 ανεξαρτήτως της διετούς παραγραφής. Σε κάθε περίπτωση, τα όποια αναδροµικά αφορούν στα «κοµµένα» δώρα που δίδονταν έως το 2012, δηλαδή 500 ευρώ τα Χριστούγεννα, 250 το Πάσχα και το καλοκαίρι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Ολοµέλεια του ΣτΕ να υιοθετήσει την απόφαση του ΣΤ’ Τµήµατος που έκρινε αντισυνταγµατικές τις περικοπές του 2012. Κάτι που, βέβαια, θα γεννήσει υποχρέωση επαναφοράς των δώρων στο Δηµόσιο για το µέλλον.

 

Πηγή: Έθνος

Διαβάστε, επίσης:

Από 1η Φεβρουαρίου η εφαρμογή της αύξησης του κατώτατου μισθού