Ήπειρος: Πέτρα – πέτρα ξαναχτίζεται το γεφύρι της Πλάκας

Στα μέσα Φεβρουαρίου του 2020 και όχι το φθινόπωρο, όπως είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης και ανάδειξης της γέφυρας της Πλάκας.

Αυτό προκύπτει τόσο από την ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη 12 Ιουνίου στο υπουργείο Πολιτισμού, όσο και από στελέχη της εταιρείας «Νήρικος Τεχνική Α.Ε.», που εκτελεί το έργο.

Στη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία των εργασιών και τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, τέθηκαν θέματα σχετικά με την τεκμηρίωση της όλης διαδικασίας της αναστήλωσης, διάφορα τεχνικά θέματα και αποφασίστηκε η επιτόπου επίσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Το σημαντικό είναι πως η εργολαβία εξελίσσεται χωρίς προβλήματα, καθώς έχουν επιλυθεί όσα ζητήματα είχαν προκύψει. Ωστόσο, η καθυστέρηση ανάδειξης του αναδόχου δεν μπορεί να υπερκαλυφθεί, παρά τις προσπάθειες της τεχνικής εταιρείας να τρέξει το έργο με γοργούς ρυθμούς.

Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι πως ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα, που το εργοτάξιο παρέμεινε κλειστό λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δηλαδή από τις 20 Δεκεμβρίου 2018 έως 8 Απριλίου 2019, ο ανάδοχος συνέχισε τις δοκιμές σε εναλλακτικές συνθέσεις κονιαμάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης του υπουργείου Πολιτισμού.

Με την επαναδραστηριοποίηση του εργοταξίου τον Απρίλιο, έγιναν, μεταξύ άλλων, η ανακατασκευή της οδού παραποτάμιας πρόσβασης, η κατασκευή στην ανατολική πλευρά νέας οδού πρόσβασης και διαμόρφωση του χώρου αποθήκευσης των υλικών, η τοποθέτηση μεταλλικού εσωράχιου επί του ικριώματος στο ανατολικό μεσόβαθρο, η κατασκευή της γερανογέφυρας στο ανατολικό μεσόβαθρο κ.ά.

Αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει η λιθοδομή και εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή της βάσης του ανατολικού μεσόβαθρου. Όπως ανέφεραν στον Η.Α. στελέχη της εταιρείας, η κατασκευή του ανατολικού μεσόβαθρου και η σύνδεσή του με το εναπομείναν τμήμα είναι το κομμάτι που απαιτεί τον μεγαλύτερο χρόνο εργασίας, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία για το τόξο. Στο εργοτάξιο δουλεύουν αυτή τη στιγμή 15 χτίστες και πελεκάνοι (πελεκητές πέτρας).

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή στον ανάδοχο να προχωρήσει σε διερευνητικές εργασίες στην περιοχή του τοίχου αντιστήριξης του ανατολικού ακρόβαθρου και ανάλογα με τα αποτελέσματα ενδέχεται να υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης.

Το σημαντικό είναι πως οι εργασίες θα συνεχιστούν και τη χειμερινή περίοδο, εκτός κι αν επικρατήσουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, το νερό του Αράχθου δε θα δημιουργήσει εμπόδια, καθώς έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα οι χερσαίες προσβάσεις.

Πηγή: Ηπειρωτικός Αγών