Τι είναι το Μάγναστρο, ο ισχυρότερος μαγνήτης στο Σύμπαν;

41