Αναπαράσταση της Ακροπόλεως της Περγάμου σε 3D βίντεο

64

Τριδιάστατη απεικόνιση της Ακροπόλεως της Περγάμου, για την σειρά βιβλίων με τίτλο «Αρχαιότητες του Περγάμου».