Διαγραφές χρεών ξεκινούν οι τράπεζες! – Ποιοι δανειολήπτες ωφελούνται

Στη διαγραφή μεγάλου τμήματος χρεών σε στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια προχωρούν οι τράπεζες σε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που αδυνατούν να καλύψουν τις οφειλές τους και την ίδια στιγμή οι αξίες των υποθηκευμένων ακινήτων έχουν μειωθεί σε βαθμό που να αποτρέπει τη συνέχιση της αποπληρωμής τους.

Οι δανειολήπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη μηνιαία δόση τους να μειώνεται, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσονται και από μεγάλο μέρος του δανείου. Αξιοποιώντας τις αλλαγές που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο (σ.σ. εξωδικαστικός συμβιβασμός, νομική κάλυψη), οι νέου τύπου ρυθμίσεις θα εστιάζονται στην οριστική διευθέτηση δανείων, με «δέλεαρ» γενναίες διαγραφές χρέους.

Θα προτείνεται, δηλαδή, στους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια η άφεση μέρους του χρέους τους, εφόσον εξυπηρετήσουν ομαλά, ή αποπληρώσουν πρόωρα το συμφωνηθέν μέρος της οφειλής.

Όπως αναφέρει και το euro2day, στα στεγαστικά δάνεια, τα νέα προγράμματα θα λειτουργούν με τη δομή του διαχωρισμού της οφειλής (split balance), με τη διαφορά ότι θα γνωστοποιείται εξαρχής στους δανειολήπτες ότι θα διαγραφεί το μέρος του δανείου που «παγώνει», εφόσον εξοφληθεί το υπόλοιπο.

Η τράπεζα, αφού υπολογίσει την τρέχουσα αξία του ακινήτου, επί του οποίου έχει εγγράψει υποθήκη για το μη εξυπηρετούμενο δάνειο, θα προτείνει στον δανειολήπτη την εξής ρύθμιση: να εξοφλήσει σε βάθος ετών το μέρος του δανείου που αντιστοιχεί στην εμπορική αξία του ακινήτου. Το υπόλοιπο μέρος αρχικά «παγώνει» και εν συνεχεία διαγράφεται, εφόσον ο δανειολήπτης αποδειχθεί συνεπής στη ρύθμιση.

Για παράδειγμα, για στεγαστικό δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου 300 χιλ. ευρώ, με τρέχουσα αξία του ενυπόθηκου ακινήτου στις 180 χιλ. ευρώ, ο δανειολήπτης θα καλείται να αποπληρώσει τις 180 χιλ. και αν φανεί συνεπής, θα διαγράφεται οφειλή ύψους 120 χιλ. ευρώ.

Είναι πιθανόν να υπάρχουν ρήτρες τακτικής επανεκτίμησης της εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, βάσει των οποίων θα αναπροσαρμόζεται το μέρος της οφειλής που πρέπει να αποπληρωθεί και το σκέλος το οποίο, αρχικά, «παγώνει» και εν συνεχεία διαγράφεται.

Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα προσφέρονται εξατομικευμένες ρυθμίσεις με «δέλεαρ» τη διαγραφή μέρους της οφειλής τους, εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ ή σε ολιγάριθμες δόσεις το υπόλοιπο.

Από την επεξεργασία των στοιχείων, οι τράπεζες έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν δανειολήπτες, οι οποίοι σταμάτησαν να εξυπηρετούν τα στεγαστικά τους, λόγω της μεγάλης απόκλισης μεταξύ του ανεξόφλητου υπολοίπου και της τρέχουσας αξίας του ακινήτου.

Μέρος αυτών εκτιμάται ότι θα ανταποκριθεί στα νέα προγράμματα, στον βαθμό που αντιλαμβάνεται ότι σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύει να χάσει το ακίνητο, σε τιμή μάλιστα κοντινή με αυτή που προσφέρθηκε στους ίδιους.

Από τα στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί εσωτερικά οι τράπεζες προκύπτει το συμπέρασμα ότι περίπου το 50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων εμφανίζουν από λίγες ως πολλές πιθανότητες να ξαναγίνουν ενήμερα.

Ο χαμηλός βαθμός ανταπόκρισής τους στις προτεινόμενες ρυθμίσεις μπορεί να βελτιωθεί, εφόσον διευρυνθεί η γκάμα των προσφερόμενων λύσεων και οι τράπεζες στραφούν σε εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

Παράλληλα, σε περίπτωση που οι δανειολήπτες δεν αποδεχθούν ούτε τις επιθετικότερες ρυθμίσεις, οι τράπεζες σκοπεύουν να προχωρήσουν στη διενέργεια πλειστηριασμών και να βγουν πωλήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να δημιουργηθεί πίεση στους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε ολική αδυναμία εξυπηρέτησης.

Διαβάστε επίσης: