Εκρηκτικό το κλίμα στη ΕΛΒΟ- Κατέλαβαν το εργοστάσιο οι εργαζόμενοι

Ç Äéïßêçóç ôïõ Óùìáôåßïõ ÅñãáæïìÝíùí ÅËÂÏ êÞñõîå 3ùñç óôÜóç åñãáóßáò êáé üëïé ïé åñãáæüìåíïé óõãêåíôñþèçêáí óôá äéüäéá ôùí ÌáëãÜñùí êáé ðñï÷þñçóáí óå óõìâïëéêÞ êáôÜëçøç ôçò åèíéêÞò ïäïý. Èåóóáëïíßêç, Ôñßôç 11 Ìáñôßïõ 2008. ÁÐÅ/MEGAPRESS/ÃÉÙÑÃÏÓ ÖÙÔÉÁÄÇÓ

Έκρυθμη η κατάσταση που επικρατεί από τις 7 το πρωί στο εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων στη ΒΙΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλονίκη , καθώς οι εργαζόμενοι προέβησαν σε κατάληψη των εγκαταστάσεων για να ματαιώσουν την προγραμματισμένη για σήμερα γενική συνέλευση που θα αποφασίσει τη μεταφορά της έδρας της.

Στην κινητοποίηση έχουν “επιστρατευτεί” τέσσερα στρατιωτικά οχήματα, που οι εργαζόμενοι έχουν παρατάξει στην πύλη του εργοστασίου: δύο ρυμουλκά- αρματοφορείς ΟSKOSH, που έχουν ανακατασκευαστεί στην ΕΛΒΟ, καθώς και ισάριθμα φορτηγά MAN, από την “παρτίδα” που προοριζόταν για τις ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου.

“Θα παραμείνουμε εδώ μέχρις ότου πετύχουμε την αναβολή της γενικής συνέλευσης” δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων, Θεόδωρος Αλιόγκας και πρόσθεσε: “ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα για την ΕΛΒΟ, που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των δύο υποψηφίων τις αμέσως επόμενες ημέρες, θέλουν να κάνουν σήμερα το δεύτερο βήμα, που είναι η έγκριση της μεταφοράς της έδρας.

Πρακτικά, αν εγκριθεί η μεταφορά, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει κλείσει τον κύκλο της και η έδρα της θα πάει ποιος ξέρει πού. Πουλήσαμε μήπως ήδη την ΕΛΒΟ χωρίς όρους και χωρίς να το γνωρίζουμε; Θέλουν να πάρουν τα κλειδιά της ΕΛΒΟ από τη Σίνδο Θεσσαλονίκης για να τα πάνε πού;”.

Κατά τον ίδιο, κατά πόσα πιθανότητα οι εργαζόμενοι θα πετύχουν σήμερα την αναβολή της γενικής συνέλευσης. Κι αυτό γιατί στην προκήρυξή της ορίζεται ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την είσοδο της διοίκησης και των εκπροσώπων του υπουργείου Οικονομικών στο εργοστάσιο.

“Βάσει του καταστατικού, σε 20 ημέρες, μπορούν να την πραγματοποιήσουν όπου θέλουν. ‘Οπου και να θελήσουν να την κάνουν όμως, εμείς θα είμαστε εκεί.”

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΒΟ τελεί υπό πώληση: δύο εταιρείες έχουν καταθέσει οικονομικές προσφορές για την αγορά του 85,49% των μετοχών της, που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με τιμή εκκίνησης τα 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη γερμανική “Krauss – Maffei Wegmann” και τη νοτιοαφρικανική “Paramount”.

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά και οι οικονομικές προσφορές των δύο υποψηφίων αναμένεται να ανοίξουν στις αμέσως επόμενες ημέρες και η διαδικασία της πώλησης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2017.