Επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα χωρίς QE και χρέος

Του Παναγιώτη Μπουσμπουρέλη

Παρά το γεγονός ότι το Eurogroup της 15ης Ιουνίου δεν θα φέρει τίποτε άλλο στην Ελλάδα εκτός  από την δόση, το επενδυτικό ενδιαφέρον αρχίζει να ενισχύεται από το εξωτερικό. Και αυτό αφορά και κινήσεις private equities που αναζητούν μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες.

Ακίνητα, ξενοδοχεία και ενέργεια είναι υψηλά στην ατζέντα των επενδυτών, που αναμένεται να προβούν σε συγκεκριμένες κινήσεις μετά την ολοκλήρωση της Β Αξιολόγησης.

Την ίδια ώρα οι πληροφορίες δείχνουν ότι η γερμανική πλευρά θα ανοίξει τα χαρτιά της για το χρέος μετά τις γερμανικές εκλογές. Αυτό που ενδιαφέρει βασικά τους Γερμανούς είναι η διασφάλιση της χρηματοδότησης της Ελλάδας μετά την λήξη του Γ Μνημονίου χωρίς την δημιουργία νέου χρέους.

Για τον λόγο αυτό δεν θα ευνοήσουν νέες εκδόσεις παρά μόνον συγκεκριμένες για αναχρηματοδότηση ληγόντων ομολόγων (roll over). Το ζήτημα είναι πώς αυτές θα έχουν καλύτερους όρους σε σχέση με τους υφιστάμενους άρα θα είναι και συμφέρουσες.

Η γερμανική πλευρά θα είναι εκείνη που θα καθορίσει τις παραμέτρους για την σταδιακή αναδιάρθρωση το χρέους και εφόσον σε δημοσιονομικό επίπεδο πληρούνται, οι στόχοι τότε θα δοθούν επιμηκύνσεις και επιτόκια, που θα έχουν να κάνουν με το χρέος.

Μέχρι τότε η οικονομία θα δουλέψει με βάση τα σημερινά δεδομένα και θα αναμένει αν ο Σόιμπλε θα έχει τον κεντρικό ρόλο μετά τις γερμανικές εκλογές ή ακόμα αν η παρουσία των Φιλελευθέρων θα δυσκολέψει τα πράγματα.

Παναγιώτης Μπουσμπουρέλης