Μέχρι το τέλος του έτους οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων – Δεν μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ!

Την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα επίπεδα των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς από την 1η Ιανουαρίου του 2018, μέσω της δημιουργίας μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων, δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ε. Τσακαλώτου, συγκροτείται στο υπουργείο Οικονομικών 17μελής ομάδα εργασίας αποτελούμενη από υπηρεσιακά στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών, και με σκοπό την υλοποίηση της δέσμευσης που έχει αναληφθεί από την ελληνική κυβέρνηση, με το Μνημόνιο ΙΙΙ, για την αναθεώρηση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών ώστε οι αξίες αυτές να εναρμονιστούν με τα επίπεδα των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως συνέπεια να μειωθούν σημαντικά οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, οι πραγματικές τιμές των ακινήτων έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τις ισχύουσες σήμερα αντικειμενικές αξίες.

Η μείωση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, σε πολλές περιοχές της χώρας, θα οδηγήσει στην σημαντική αποκλιμάκωση των φορολογικών επιβαρύνσεων σε μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακίνητης περιουσίας, καθώς επίσης και στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που καταβάλλεται, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος υπέρ των Δήμων.

Ωστόσο, η μείωση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων δεν θα οδηγήσει και στη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης 7,4 εκατομμυρίων φυσικών και νομικών προσώπων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Κι αυτό διότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί οι όποιες απώλειες εσόδων προκύψουν στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. εξαιτίας της μείωσης των φορολογητέων αξιών των ακινήτων να αντισταθμιστούν με αυξήσεις των συντελεστών υπολογισμού του συγκεκριμένου φόρου, ώστε το συνολικό ποσό των εσόδων που θα εισπράξει το Δημόσιο και το επόμενο έτος από την επιβολή του φόρου αυτού να παραμείνει στα επίπεδα των 2,65-2,8 δισ. ευρώ στα οποία κυμαίνεται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του κ. Τσακαλώτου, η 17μελής ομάδα εργασίας για την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς, καθοδηγούμενη από την ήδη λειτουργούσα Συντονιστική Επιτροπή, θα καταθέσει στον υπουργό Οικονομικών πόρισμα σε χρόνο που θα επιτρέπει την δημοσίευση των αναθεωρημένων φορολογητέων αξιών ακινήτων έως την 31η-12-2017.

Σύμφωνα ειδικότερα με την απόφαση του κ. Τσακαλώτου, έργο της Ομάδας Εργασίας, είναι:

α) Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με ονομασία “Τράπεζα Αξιών Ακινήτων” που έχει δημιουργηθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ., προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται σε αυτή να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

β) Η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των ενεργειών που αφορούν στην προετοιμασία, την συγκέντρωση δεδομένων, την επεξεργασία και την γεωκωδικοποίηση αυτών σε χάρτη.

γ) Η εκτέλεση πιλοτικών εφαρμογών σε επιλεγμένες περιοχές, ώστε να εντοπιστεί η μεθοδολογία και τα δεδομένα για μαζική εκτίμηση φορολογητέων αξιών ακινήτων σε όλη την επικράτεια.

δ) Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και πληρότητας των δεδομένων που συλλέγονται και διερεύνηση της δυνατότητας ασφαλούς διεξαγωγής μαζικής εκτίμησης ακινήτων από ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την αναθεώρηση των φορολογητέων αξιών ακινήτων.

ε) Η διατύπωση εισήγησης για τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις με σκοπό την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων που θα προβλέπουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του αποτελέσματος της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, όταν και όπου αυτό απαιτείται και ειδικά για τις τιμές ζώνης που θα ισχύσουν για το έτος 2018 , έως την 30η 11.2017.

Διαβάστε επίσης: Ψυχρολουσία Στουρνάρα: Δεν θα πιάσουμε φέτος ποσοστό ανάπτυξης 2,5% – Ήρθε η ώρα των «κόκκινων» δανείων