Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Ανάπτυξης για το Ελληνικό

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για την ανάπλαση του Ελληνικού παρουσιάστηκε σήμερα στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ) από την Lamda Development.

Η διαδικασία αυτή, είθισται να πραγματοποιείται πριν την έναρξη της Διαδικασίας Διαβούλευσης, και έγινε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Διοίκησης στην οποία και υπάγεται το Γραφείο Ελληνικού, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, όπως μεταδίδει το Capital.gr.

Παρόντες ήταν όλα τα μέλη του ΚΣΔ (οι Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων), υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων, ο επενδυτής με τους συμβούλους έργου – μελετητές του, το ΤΑΙΠΕΔ, η Ελληνικό ΑΕ, μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και οι Δήμαρχοι Ελληνικού και Αλίμου.

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν μια πρώτη αναλυτική ενημέρωση από την Lamda και τους Μελετητές της για το σχέδιο ανάπτυξης του Ελληνικού, με έμφαση στην ιδέα και την έμπνευση της ανάπλασης.

Πρώτα παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική μελέτη από την Foster and Partners με την ιδέα του σχεδιασμού. Ακολούθησε η πολεοδομική τεκμηρίωση του ΣΟΑ, αναλύοντας θέματα πολεοδομικής φύσεως (χωρικός προορισμός, πολεοδομικά μεγέθη ακινήτου ανά ζώνες κλπ.).

Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση των κυρίων σημείων της ΣΜΠΕ με ζητήματα που άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων και τέλος παρουσιάστηκε η Μελέτη Πάρκου με τα στοιχεία για το σχεδιασμό του Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου.