Μήνυση κατά Κονιόρδου για την παραχώρηση της Φτελιάς

Ποινικά υπόλογη καθίσταται πλέον η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου, για την απόφασή της να παραχωρήσει προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες την παραλία της Φτελιάς στη Μύκονο.

Και αυτό, διότι σήμερα κατατέθηκε η πρώτη μήνυση κατά της Λυδίας Κονιόρδου, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Σύρου από τον δικηγόρο κ. Στέλιο Γκαρίπη, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Η παραλία της Φτελιάς παρέμενε, μέχρι την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, μία από τις τελευταίες παραλίες της Μυκόνου, που δεν είχαν τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες και ομπρέλες, διατηρώντας έτσι αναλλοίωτο το φυσικό κάλλος της και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Με την μήνυσή του, ο κ. Γκαρίπης ζητά από την Εισαγγελία της Σύρου να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της κυρίας Κονιόρδου -κάτι που θα το αποφασίσει η Βουλή, εφόσον η δικογραφία διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο- για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Παράλληλα, ο μηνυτής-δικηγόρος επιφυλάσσεται να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας την ακύρωση της “παράνομης”, όπως την χαρακτηρίζει, απόφασης της υπουργού Πολιτισμού, με την οποία άναψε το “πράσινο φως” για την παραχώρηση της Φτελιάς σε “μονοπρόσωπη εταιρεία, που εδρεύει στο Λονδίνο”.

Όπως αναφέρει στη μήνυσή του ο κ. Γκαρίπης, η ευρύτερη περιοχή της Φτελιάς, εκτός του ότι έχει χαρακτηριστεί ως “περιοχή προστασίας φυσικού τοπίου”, αποτελεί και αρχαιολογικό χώρο, καθώς στο κέντρο της ομώνυμης παραλίας σώζovται λείψαvα πρώιμης πρωτoκυκλαδικής εγκατάστασης (3200 – 2800 π.Χ).

“Ο λόφoς ταυτίζεται με τov Τύμβo τoυ Αίαvτoς τoυ Λoκρoύ. Δυτικά τoυ λόφoυ σώζεται λατoμείo ελληvιστικώv χρόvωv γvωστό απo αρχαίες επιγραφές” αναφέρει χαρακτηριστικά στη μήνυσή του ο κ. Γκαρίπης.

Επικαλούμενος την ισχύουσα νομοθεσία, ο δικηγόρος επισημαίνει ακόμη στη μήνυσή του πως στην παραλία της Φτελιάς “απαγoρεύεται σύμφωνα με τη ρητή επιταγή του Προεδρικού Διατάγματος 243/2005 “κάθε δόμηση – εγκατάσταση ή δημιoυργία εγκαταστάσεωv ιχθυoκαλλιέργειας και oπoιαδήπoτε εξoρυκτική – λατoμική δραστηριότητα, κάθε αλλoίωση τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς (εκσκαφές, μπαζώματα, εκχερσώσεις – καταστρoφή καλαμιώvωv και αυτoφυoύς βλάστησης, απoστραγγίσεις υδάτωv κ.λ.π.) καθώς και η ρύπαvση τυχόv ρεμάτωv πoυ διέρχovται ή καταλήγoυv στις περιoχές αυτές”.

Επιπλέον, όπως λέει, στην προκειμένη περίπτωση, η κυρία Κονιόρδου προχώρησε στην παραχώρηση της παραλίας της Φτελιάς, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

“Παρακάμφθηκε ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που ορίζεται στο υπ’ αριθ. 243/2005 προεδρικό διάταγμα, αφού δίδεται η έγκριση για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας της Φτελιάς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) κατά παράβαση των άρθρων 14 παρ.5 και 50 παρ.5 του Νόμου 3028/2002” αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης. Όπως, δε, επισημαίνει “για κάθε εργασία, επέμβαση, αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία, απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου”.

“Ειδικός δόλος”

Ο κ. Γκαρίπης καταλογίζει μάλιστα “ειδικό δόλο” στην υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς όπως υπογραμμίζει: “Η απόφαση της μηνυόμενης για παραχώρηση της παραλίας της Φτελιάς σε ιδιώτη για εγκατάσταση ομπρελών και ξαπλωστρών δεν αποτελεί μία (ακόμα) παράνομη και ακυρωτέα πράξη της Διοίκησης. Η απόφαση της μηνυόμενης συνιστά παράβαση των υπουργικών καθηκόντων της με ειδικό δόλο. Η μηνυόμενη με την απόφασή της δεν παραβιάζει μόνο μία σειρά από διατάξεις νόμων για την έκδοση μιας νόμιμης πράξης. Η παραλία της Φτελιάς εδώ και άνω των δέκα ετών έχει τύχει της προστασίας των κατοίκων της νήσου Μυκόνου, οι οποίοι πέρα από πολιτικές ή επιχειρηματικές διαφορές, συμφωνούν πως στην παραλία της Φτελιάς πρέπει να απαγορευθεί οποιαδήποτε επέμβαση και οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα”.

Σύμφωνα με την μήνυση, η κυρία Κονιόρδου “δεν έπραξε σε καμία περίπτωση προς όφελος του Δημοσίου, αφού το όφελος του Δημοσίου από την παραχώρηση της παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40.000€ το έτος, δεδομένου ότι το ανώτατο κομμάτι παραλίας στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν ομπρέλες είναι 500 τ.μ. και η ανώτατη τιμή εκμίσθωσης ανά τ.μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80€ το τ.μ.”.

Επομένως, υπογραμμίζει ο κ. Γκαρίπης στη μήνυσή του: “Το όφελος του Δημοσίου είναι μηδαμινό, ενώ είναι ανυπολόγιστης αξίας για όποιον αποκτήσει ή ήδη διαθέτει κάποιο ακίνητο πλησίον της παραλίας στο οποίο θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα”.

“Αποφάσισε χωρίς το ΚΑΣ”

Ακόμη, ο δικηγόρος αναφέρει: “Η παραλία της Φτελιάς παρέμενε μέχρι την απόφαση της μηνυόμενης της μία από τις τελευταίες παραλίες του νησιού της Μυκόνου που δεν είχαν τραπεζοκαθίσματα, διατηρώντας αναλλοίωτο το φυσικό κάλλος της και την πολιτιστική μας κληρονομία. Η μηνυόμενη παρά το γεγονός ότι για την τρέχουσα τουριστική περίοδο είχαν περάσει όλες οι προθεσμίες για την εκμίσθωση παραλιών, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος επείγοντος, αφού κάθε απόφασή της θα αφορούσε την τουριστική περίοδο του 2018, εν μέσω του μηνός Αυγούστου και σε μόλις 22 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του αιτήματος για παραχώρηση της Φτελιάς από μία αγγλική μονοπρόσωπη εταιρία που εδρεύει στο Λονδίνο, αλλά το διοικητικό της συμβούλιο συνεδριάζει γενικά και αόριστα στο Ψυχικό Αττικής με ένα και μόνο μέλος, αψήφησε το γεγονός ύπαρξης αρχαίου οικισμού και φυσικού τοπίου ιδιαίτερου κάλλους (με βράχια, ρέμματα, κρινάκια), χωρίς να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, χωρίς να διατάξει την προηγούμενη σύνταξη ειδικής και εμπεριστατωμένης έκθεσης της Αρχαιολογίας, χωρίς έστω να προσδιορίσει στην απόφαση ποια συγκεκριμένα σημεία της παραλίας της Φτελιάς παραχωρούνται, χωρίς να επισυνάψει στην απόφαση, ως οφείλεται, σχετικά συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα, εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης της παραλίας, παραχώρηση της οποίας η διάρκεια θα αρχίσει το 2018 και δύναται να λήξει το έτος 2021”.

Μάλιστα, προκειμένου να αποδειχθεί ο “ειδικός δόλος” της μηνυόμενης υπουργού, “να ωφελήσει συγκεκριμένη εταιρία και μάλιστα αγγλική, η οποία ενόψει Brexit, δε θα υπάγεται στο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, ο κ. Γκαρίπης ζητά από την Εισαγγελία Σύρου, να του χορηγήσει:

– Αντίγραφα με βέβαιη χρονολογία των αιτημάτων της μηνυόμενης για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.

– Αντίγραφα με βέβαιη χρονολογία των αιτημάτων της μηνυόμενης για διενέργεια αυτοψίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του ορισμού των Αρχαιολόγων που κλήθηκαν να διενεργήσουν την αυτοψία καθώς και αντίγραφα των οδοιπορικών τους στη νήσο Μύκονο για τη διενέργεια της αυτοψίας.

“Με τα στοιχεία που παραθέτω στη μήνυσή μου αποδεικνύεται ο δόλος της υπουργού να παραβεί τα υπουργικά της καθήκοντα για να ωφελήσει συγκεκριμένη εταιρεία και ιδίως αποδεικνύεται ο δόλος της κυρίας Κονιόρδου να παρακάμψει τη βούληση όλων των κατοίκων της Μυκόνου για να παραχωρήσει μια παρθένα παραλία σε εξωχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα” καταγγέλλει o κ. Γκαρίπης, μιλώντας στο protothema.gr.

Οι αποφάσεις του Δήμου Μυκόνου

Στο παρελθόν, ο Δήμος Μυκόνου έχει λάβει ομόφωνες αποφάσεις προστασίας της Φτελιάς και εξαίρεσής της από την εκμετάλλευση και τοποθέτηση ομπρελών. Συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου της 24ης Μαρτίου 2015 συζητήθηκε αίτηση 1050 κατοίκων της νήσου Μυκόνου, με πρωτοβουλία του κυρίου Αναστασίου Ξυδάκη, για την προστασία των παραλιών του νησιού που σύμφωνα με προηγούμενες δημοτικές αποφάσεις δεν διατίθενται για εκμετάλλευση και τοποθέτηση ομπρελών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου με την απόφασή του υπ’ αριθ. 76/1999 είχε αποφασίσει πως η παραλία της Φτελιάς δεν ενοικιάζεται για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων με σκοπό να προστατευθεί και να διατηρηθεί η φυσική της ομορφιά. Ο Δήμος Μυκόνου με την υπ’ αριθ. 48/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα την προστασία της παραλίας της Φτελιάς και την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας υπ’ αριθ. 76/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Επίθεση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων κατά της Κονιόρδου

Η «χάρη» της Κονιόρδου στον Τσακαλώτο για το Μέγαρο Μουσικής (pic)

Ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση για τη χρήση των βράχων στα Μετέωρα