Αύξηση των μεγάλων οφειλετών δηλώνει το Υπουργείο Οικονομικών

Μείωση στον αριθμό των φορολογουμένων που οφείλουν στη Φορολογική Διοίκηση ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 100.000 ευρώ και ταυτόχρονη μικρή αύξηση στον αριθμό των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου καταγράφηκε μεταξύ του δ’ τριμήνου του 2017 και του β’ τριμήνου 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που περιλαμβάνονται στην πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης, στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 παρατηρείται μείωση στον συνολικό αριθμό των οφειλετών του Δημοσίου κατά 341.441 άτομα ή κατά 8,39% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτός να έχει περιοριστεί στα 3.727.416 άτομα. Η μείωση ωστόσο περιορίζεται μόνο στους οφειλέτες με χρέος κάτω από 100.000 ευρώ, ενώ, αντιθέτως, ο αριθμός των μεγάλων οφειλετών (αυτών που οφείλουν πάνω από 100.000 ευρώ) εμφανίζει μια μικρή αύξηση. Τα στοιχεία δείχνουν, ειδικότερα, ότι το σύνολο των φορολογουμένων που οφείλουν μέχρι 100.000 ευρώ έχει μειωθεί κατά 341.796 άτομα ή κατά 8,48%, από 4.028.343 άτομα στο δ’ τρίμηνο του 2017 σε 3.686.547 άτομα στο β’ τρίμηνο του 2018, ενώ ο αριθμός αυτών που χρωστούν πάνω από 100.000 ευρώ έχει αυξηθεί κατά 355 άτομα ή κατά 0,87%, από 40.514 σε 40.869 άτομα.

Έως 500 ευρώ
Τα πιο αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν εξάλλου ότι η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον αριθμό των μικροοφειλετών, δηλαδή των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 500 ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών αυτών περιορίστηκε κατά 189.956 άτομα ή κατά 8,63%, από 2.201.910 άτομα στο δ’ τρίμηνο του 2017 σε 2.011.954 άτομα το β’ τρίμηνο του 2018. Η δεύτερη πιο μεγάλη μείωση σημειώθηκε στον αριθμό των φορολογουμένων με οφειλές από 500,01 έως 10.000 ευρώ, ο οποίος περιορίστηκε κατά 141.108 άτομα μεταξύ του δ’ τριμήνου του 2017 και του β’ τριμήνου του 2018 και διαμορφώθηκε σε 1.436.222 άτομα στο τέλος Ιουνίου 2018.
Άνοδος στα 101,4 δισ. ευρώ
Σύμφωνα, εξάλλου, με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που παρατίθενται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση διαμορφώθηκε στα 101,4 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 (Ιούνιος) και ήταν αυξημένο κατά 4,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017 αλλά μειωμένο κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Αυτή η οριακή μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου οι εκροές από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή οι εισπράξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,76 δισ. ευρώ), ήταν περισσότερες από τις εισροές, δηλαδή τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,64 δισ. ευρώ).

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού, «τα θετικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου αποδίδονται στην ενίσχυση των μέτρων οικειοθελούς συμμόρφωσης, στη βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών και στην εντατικοποίηση της διενέργειας φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων. Αυτό αποτυπώνεται και από τη βελτίωση που παρατηρείται τόσο από την πλευρά των εισροών όσο και από την πλευρά των εκροών. Ειδικότερα, οι εισπράξεις και διαγραφές αυξάνονται από το 2016, ενώ ο ρυθμός δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων μειώνεται από το 2017».
Υποχρεώσεις ασφαλισμένων
Στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού παρουσιάζονται και στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το β’ τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος Ιουνίου 2018 διαμορφώθηκε στα 33.860 εκατ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.990 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 1.179 εκατ. ευρώ αφορούν αύξηση στις κύριες οφειλές.

Μεταφορά στο ΚΕΑΟ
Όπως διευκρινίζεται, «η ανωτέρω αύξηση οφείλεται εν μέρει στη μεταφορά από τον ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης, με στόχο την ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση των οφειλετών.
Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ συνολικά 204.635 νέοι οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 1.062 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα διαβιβάστηκαν νέες οφειλές και αυξήθηκαν τα τέλη για τους οφειλέτες που ήταν ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ.
Ως εκ τούτου ο αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε στο τέλος του Ιουνίου σε 1.392.138».

Διαβάστε, επίσης: ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,9% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο