Παρεμβάσεις 27.9.18

Καλεσμένοι οι:

ZΩHΣ ΠEΠEΣ, ΣTEΛEXOΣ ΣYPIZA

KΩΣTAΣ KAPAΓKOYNHΣ BOYΛEYTHΣ AITΩΛOAKAPNANIAΣ NΔ

ΘEOΔΩPOΣ ΠAΠAΘEOΔΩPOY, BOYΛEYTHΣ AXAIAΣ KINAΛ

ΓIΩPΓOΣ MAYPΩTAΣ BOYΛEYTHΣ ATTIKHΣ ΠOTAMI

ΔEYTEPO MEPOΣ

ΠANAΓIΩTHΣ ΛAΦAZANHΣ – ΠPOEΔPOΣ ΛAIKHΣ ENOTHTAΣ