Μειώσεις εισφορών: Έρχεται νομοσχέδιο “ανάσα” για τους μισθωτούς

 Αφορά 250.000 μη μισθωτούς.

Διατάξεις του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί από το υπουργείο Εργασίας, θα φέρουν από το 2019 μειώσεις από 5,63% και πάνω επί των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών τους, ανάλογα με το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους.Αυτό, θα ισχύσει για περισσότερους από 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Από το 2019 θα έρθουν μειώσεις από 5,63% και πάνω επί των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα με το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα.

Στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τη μείωση των υπέρογκων σε πολλές περιπτώσεις ασφαλιστικών εισφορών για κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.
Θα προβλέπεται, επίσης, για τους μη μισθωτούς ότι η ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύνταξη θα μειωθεί από το υφιστάμενο 20% στο 13,33%.

Η σημερινή ελάχιστη βάση υπολογισμού της εισφοράς θα διατηρηθεί στο 20% επί του κατώτατου μισθού.

Από το 2019, λοιπόν, και μετά θα επέλθουν μειώσεις στις εισφορές για την κύρια σύνταξη από 5,63% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που δηλώνουν ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα πάνω από 8.032 ευρώ.

Για τους αγρότες η μείωση επί της εισφοράς κύριας σύνταξης θα είναι τουλάχιστον 18,1%.

Με το νομοσχέδιο θα οριστούν οι προϋποθέσεις μείωσης των εισφορών που ισχύουν μεταβατικά για τους νέους επιστήμονες με δραστηριότητα έως πέντε έτη.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων η ασφαλιστική εισφορά θα μειωθεί στο 13,3% έναντι 14% την πρώτη διετία και 17% την επόμενη τριετία.

Ως κατώτατη βάση υπολογισμού θα διατηρηθούν τα 410 ευρώ (70% του κατώτατου μισθού).
Οι νέοι επιστήμονες που θα δηλώσουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ, θα πληρώνουν 57 ευρώ για εισφορά κύριας σύνταξης και περίπου 40 ευρώ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Για τους αγρότες θα προβλέπεται διαφορετική διαβάθμιση στο ύψος των εισφορών έως το 2022.

Αυτό σημαίνει ότι οι εισφορές για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα είναι στο 12% το 2019, στο 12,66% το 2020, στο 13% το 2021 και στο 13,33% το 2022.

Διαβάστε, επίσης:Κόλαφος ο ΣΕΒ: Σε πολλούς βασικούς τομείς, το κράτος υπολειτουργεί