Νανοτεχνολογία και υγεία 11.1.19 (Q10 και καρδιά)

Με τον Ανδρέα Φικιώρη