Τα μηνύματα των προκαθήμενων των εκκλησιών: Η Ανάσταση ελπίδα νίκης κατά της αδικίας

Στο βαθύ νόημα της Ανάστασης του Κυρίου αναφέρονται στα πασχαλινά τους μηνύματα οι ορθόδοξοι Προκαθήμενοι.

Η Ανάσταση, λένε οι Προκαθήμενοι, είναι η απάντηση στη θλίψη και τη δυστυχία, στη διχόνοια, φέρνει ελπίδα στους πιστούς μακριά από την κακία, τις ανισότητες, τους πολέμους και τη βία. «Το βίωμα της Αναστάσεως ανήκει εις τον πυρήνα της ταυτότητας των Ορθοδόξων», αναφέρει στην πασχαλινή του εγκύκλιο προς τους πιστούς ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος σημειώνει «η Εκκλησία εν Αγίω Πνεύματι διδάσκει και κηρύττει Αυτόν Ενανθρωπήσαντα, Σταυρωθέντα και Αναστάντα».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μιλά για το μυστήριο του Σταυρού, που «είναι και το μυστήριο της Αγάπης», ενώ από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος τονίζει ότι η Ανάσταση «δυναμώνει την ελπίδα ότι θα εξουδετερωθεί κάθε ενέργεια θανατηφόρα που συνθλίβει τη ζωή μας».

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Στην πατριαρχική του απόδειξη για το Πάσχα ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει ότι «η επιστήμη, η κοινωνική και πολιτική δράσις, η οικονομική πρόοδος και η ευημερία δεν δύνανται να προσφέρουν διέξοδον. Ο,τι είναι δημιούργημα του ανθρώπου φέρει το στίγμα του θανάτου, δεν σώζει, αφού και αυτό έχει ανάγκην σωτηρίας. Ο πόθος της αιωνιότητος δεν καλύπτεται με επίγεια αγαθά, δεν ικανοποιείται με την παράτασιν της ζωής μας και με υποσχέσεις ψευδών παραδείσων».

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας μιλά για το βίωμα της Αναστάσεως που «ανήκει εις τον πυρήνα της ταυτότητος των Ορθοδόξων. Εορτάζομεν την Ανάστασιν του Κυρίου όχι μόνον κατά το Αγιον Πάσχα και την πασχάλιον περίοδον, αλλά κάθε Κυριακήν και εις κάθε Θείαν Λειτουργίαν, η οποία είναι πάντοτε ολόφωτος πανήγυρις. Η χριστιανική ζωή εις όλας τας πτυχάς της, εις την θείαν λατρείαν, εις την βιοτήν και μαρτυρίαν μας εν τω κόσμω, έχει αναστάσιμον πνοήν, δονείται από την νίκην του Αναστάντος Χριστού επί του θανάτου και από την προσδοκίαν της αιωνίου Βασιλείας Του».

Μάλιστα, αναφέρεται στον άνθρωπο που «δεν δύναται αφ᾿ εαυτού να διαχειρισθή τον φόβον και το αναπόφευκτον του θανάτου, ενώπιον του οποίου ευρίσκεται καθ᾿ όλην την διάρκειαν της ζωής του και όχι μόνον εις το τέλος της», προσθέτοντας ότι «η αίσθησις ότι η ζωή του είναι “πορεία προς τον θάνατον”, άνευ ελπίδος διαφυγής, δεν οδηγεί εις τον εξανθρωπισμόν της αναστροφής του και εις ενίσχυσιν της ευθύνης και της μερίμνης του διά το παρόν και το μέλλον».

«Μάλλον», συνεχίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «ο άνθρωπος συρρικνώνεται, αποκόπτεται από τα ουσιώδη του βίου, καταλήγει εις τον κυνισμόν, τον μηδενισμόν και την απόγνωσιν, εις την φενάκην της ακωλύτου αυτοπραγματώσεως και εις τον αχαρίτωτον ευδαιμονισμόν τού “φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν”».

Σε άλλο σημείο ο κ.κ. Βαρθολομαίος υπογραμμίζει:

«Εν Χριστώ, η ζωή μας μεταμορφώνεται, μετατρέπεται εις πορείαν προς την θέωσιν. (…). Το Πάσχα δεν είναι απλώς η μεγαλυτέρα εορτή και πανήγυρις των oρθοδόξων. Ανάστασις είναι όλη η πίστις, σύνολος η εκκλησιαστική ζωή, ολόκληρος ο πολιτισμός της Ορθοδοξίας, η ανεξάντλητος πηγή, εκ της οποίας αντλεί και τρέφεται η εσχατολογική ορμή της ορθοδόξου βιοτής και μαρτυρίας. Εν τη Αναστάσει και εκ της Αναστάσεως γνωρίζομεν οι πιστοί τον αιώνιον προορισμόν μας, ανακαλύπτομεν το περιεχόμενον και την κατεύθυνσιν της αποστολής μας εν τω κόσμω, ευρίσκομεν το νόημα και την αλήθειαν της ελευθερίας μας».

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος
Στο πασχαλινό του μήνυμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος χαρακτηρίζει την Εκκλησία «επί της γης όασις πηγής ύδατος ζώντος, αληθείας ειρήνης, δικαιοσύνης, αδελφοσύνης, συνδιαλλαγής, αγαλλιάσεως και χαράς πεπληρωμένης».

Oπως αναφέρει, «αύτη αποσοβεί πολέμους, διαλύει την διχόνοιαν και ενώνει έθνη. Η Εκκλησία διατηρεί και προστατεύει το περιβάλλον και την κτίσιν ως δημιουργίαν του Θεού διά την κατοίκησιν των ανθρώπων».

Ο κ. Θεόφιλος σημειώνει: «Η των Ιεροσολύμων Εκκλησία, ως Μήτηρ των Εκκλησιών, επιτελεί το προσκυνηματικόν, ποιμαντικόν και σωστικόν αύτης έργον επί των θείων σκηνωμάτων, επί των τόπων των αγιασθέντων διά της χάριτος του Ενανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος και εκ νεκρών Αναστάντος Σωτήρος Ιησού Χριστού. Εξ αυτών και δη εξ αυτού του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου εν τη προσφορά της αναιμάκτου θυσίας “κατά την σωτήριον και φωταυγή νύκτα της λαμπροφόρου ημέρας της Αναστάσεως” προσευχόμεθα υπέρ ειρηνεύσεως του σύμπαντος κόσμου και δη της ανειρηνεύτου Μέσης Ανατολής, υπέρ παύσεως των Σχισμάτων των Eκκλησιών και της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συνδέσμω της ειρήνης».

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
«Ο Αναστάς Κύριος δεν είναι μια μακρινή ιστορία, είναι μια ολοζώντανη παρουσία», υπογραμμίζει στην πασχαλινή του εγκύκλιο ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, τονίζοντας ότι «το θεωμένο και αναστημένο Του σώμα είναι αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας. Υπάρχει χώρος για όλους στη γιορτή της πίστης».
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στέκεται στο μυστήριο του Σταυρού, που, όπως αναφέρει, «είναι το μυστήριο της αγάπης. Η ανάληψη της ευθύνης για την ενότητα όλων, για την υπέρβαση της διάσπασης της ανθρώπινης φύσης, του ανθρώπινου χάους, που είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και οδηγεί στον θάνατο».

«Πράγματι», προσθέτει, ο κ. Ιερώνυμος «συχνά το κακό, φυσικό και ηθικό, φαίνεται να κυριαρχεί. Σταυρωμένοι στον Γολγοθά της Ιστορίας, ζούμε οι άνθρωποι τον πόνο και κάποτε τον τρόμο από την έλλειψη νοήματος, έναν τρόμο ισχυρότερο και από τον φυσικό πόνο».
Στο πλαίσιο αυτό μας καλεί «να ζήσουμε την Ανάσταση υπαρξιακά και να δεχθούμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας», λέγοντας ότι «ο αναστημένος Χριστός δημιουργεί καινή κτίση και μας καλεί σε ριζικά νέα ζωή. Ζωή μακριά από την κακία, την πονηρία, την αδικία, την ανισότητα, τη βία, τους πολέμους, την αλαζονεία. Ζωή ειλικρίνειας και αλήθειας. Ζωή μέσα στο φως της Αναστάσεως».
Ο Αρχιεπίσκοπος καταλήγει στο πασχαλινό του μήνυμα τονίζοντας ότι «υπάρχει χώρος για όλους στη γιορτή της πίστης. Ας μη φοβηθούμε την κοινωνική μας συνθήκη• είναι για όλους η Βασιλεία του Θεού. Ας μη φοβηθούμε τα λάθη μας, είναι άπειρη η συγχώρηση. Ας μη φοβηθούμε τον θάνατο• ηλευθέρωσε γαρ ημάς ο του Σωτήρος θάνατος. Ας εισέλθουμε λοιπόν στη χαρά του Κυρίου».

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος
«Η Ανάσταση δυναμώνει την ελπίδα ότι θα εξουδετερωθεί κάθε ενέργεια θανατηφόρα που συνθλίβει τη ζωή μας. Ενισχύει την ελπίδα ότι τελικά θα νικηθούν η αδικία, ο φθόνος, η διαφθορά, τα σκοτεινά συμφέροντα που συμβαδίζουν συνήθως με το δόλιο ψέμα και την αδίστακτη αλαζονεία και θανατώνουν την ειρήνη οδηγώντας την κοινωνία στην εξαθλίωση και στην παρακμή», αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος.

Και σημειώνει: «Ως λυτρωτική φωτοχυσία η ελπίδα διαχέεται ιδιαίτερα κατά την υπέρλαμπρη εορτή του Πάσχα προς όλες τις κατευθύνσεις. Καταυγάζει την ύπαρξη των πιστών, αγγίζει μυστικά και τις καλοπροαίρετες ψυχές που κινούνται στις παρυφές της πίστεως. «Η χριστιανική ελπίδα δεν προέρχεται από ακαθόριστη αισιοδοξία, δεν σχετίζεται με ψευδαίσθηση ουτοπιστική. Στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι υπάρχει Θεός Παντοδύναμος, Δημιουργός του παντός και Προνοητής».

Η αναστάσιμη ελπίδα δεν αναφέρεται σε κάποια αόριστη ιδέα, επισημαίνει ο κ. Αναστάσιος, «αλλά είναι συνδεδεμένη με ένα Πρόσωπο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος εκουσίως υπέστη φρικτά βασανιστήρια, σταυρώθηκε νικώντας τον θάνατο».

Σε άλλο σημείο υπογραμμίζει ότι «αυτή η ελπίδα ενισχύει τα μέλη της -όλους εμάς- στον καθημερινό μας αγώνα, για να αντέχουμε στις πολύμορφες θλίψεις, τις συκοφαντίες, τις αρρώστιες, τις αποτυχίες, την ανέχεια, τον βαθύ πόνο που προκαλεί η εκδημία των αγαπημένων μας προσώπων. Μας στηρίζει επίσης και μας παρηγορεί η πασχαλινή ελπίδα ότι με τον φωτισμό του σταυρωθέντος και αναστάντος Χριστού θα ευρεθούν λυτρωτικές διαβάσεις στα ποικίλα πολιτικά, εκκλησιαστικά, προσωπικά και κοινωνικά αδιέξοδα, που μας ταλαιπωρούν. (…). Η ιστορία δεν διαμορφώνεται με τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες των κατά καιρούς ισχυρών, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο αιώνιος Θεός της δικαιοσύνης και της αγάπης».

Από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα
Σε δεκατέσσερις προορισμούς σε όλη τη χώρα αναμένεται να μεταφερθεί από τα Ιεροσόλυμα το Αγιον Φως, το Μεγάλο Σάββατο.

Το Αγιον Φως θα μεταφέρουν η AEGEAN και η θυγατρική της Olympic Air και τα αεροσκάφη θα επιχειρήσουν προς τρεις διαφορετικούς γεωγραφικούς τομείς: Ενα προς Αιγαίο, ένα προς Ιόνιο και ένα προς Κεντρική και Ανατολική Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν πτήσεις αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός προς Ιωάννινα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο, Σάμο, Μύκονο και Λάρισα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρίας, η προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον τελευταίο προορισμό για κάθε τομέα θα είναι κατά προσέγγιση από τις 20:00 έως και τις 22:00.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος