Νανοτεχνολογία και υγεία 8.5.19 (Αντιμετώπιση νόσου KROHN & Σπαστικής κολίτιδας)

Με τον Ανδρέα Φικιώρη