Νανοτεχνολογία και υγεία 9.5.19 (Ελικοβακτήριο του πυλωρού)

Με τον Ανδρέα Φικιώρη