Στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου η χειραγώγηση των αθλητικών γεγονότων και η αθλητική βία

Η χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων και η αθλητική βία συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 5 μέρη.

Το Α΄ μέρος είναι αφιερωμένο στην κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Σύμβασης Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2014 για τη χειραγώγηση αγώνων.

Το Β΄ μέρος αφορά σε επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της βίας και πιο συγκεκριμένα στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στους κατόχους εισιτηρίων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα αξιοποίησης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, του υλικού που καταγράφεται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο στελέχους της ΕΛ.ΑΣ.

Το Γ΄ μέρος εκσυγχρονίζει τις διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Ομοσπονδιών (οργανωτική στελέχωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, εγκρίσεις νομιμότητας κανονισμών αθλημάτων, αρχαιρεσίες αθλητικών φορέων, θητείες μελών και Προέδρων ΔΣ Ομοσπονδιών).

Το Δ΄ μέρος αφορά στη δυνατότητα απόσπασης στη ΓΓΑ και τους φορείς της, Ολυμπιονικών διορισμένων στο δημόσιο τομέα, λόγω συναφούς αντικειμένου και την αξιοποίησή τους ως πρεσβευτών του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.

Τέλος, το Ε’ μέρος αφορά στην κύρωση του νέου καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), η οποία από Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπεται σε Ν.Π.Ι.Δ..

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ