Στην ΑΡΕΝΑ της Ζωής -8.11.19| Γιώργος Φίλης, Ελένη Ξένου

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

ο καθηγητής γεωπολιτικής Γιώργος Φίλης και η Ελένη Ξένου από τους γιατρούς του κόσμου

αμέσως μετά ακολουθεί η Κατερίνα Κουτουκάκη η οποία μιλάει για την αναπηρία