Με το κλειδί της ιστορίας 22.9.20

Με τον Γιάννη Θεοδωράτο

 

Παρουσιάζει 

Ιωάννης Θεοδωράτος

Θέμα : Σύμμαχοι ΕΕ ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία