Με το κλειδί της ιστορίας 29.9.20

Με τον Γιάννη Θεοδωράτο

 

Παρουσιάζει 

Ιωάννης Θεοδωράτος

Θέμα : Νέος Οθωμανικός πόλεμος