Με το κλειδί της ιστορίας 13.10.20

Με τον Γιάννη Θεοδωράτο

 

Παρουσιάζει 

Ιωάννης Θεοδωράτος

Θέμα : Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Τουρκίας

2. Η αντεπίθεση των Αρμενίων στο Καραμπάχ

3. Νέα εξοπλιστικά προγράμματα