Με το κλειδί της ιστορίας 27.10.20

Με τον Γιάννη Θεοδωράτο

 

Παρουσιάζει 

Ιωάννης Θεοδωράτος

Θέμα : 28η Οκτωβρίου, αφιέρωμα στην εθνική επέτειο