Με το κλειδί της ιστορίας 6.10.20

Με τον Γιάννη Θεοδωράτο

 

Παρουσιάζει 

Ιωάννης Θεοδωράτος

Θέμα : Οι αμυντικές ικανότητες της χώρας μας