Με το κλειδί της ιστορίας 17.11.20

Με τον Γιάννη Θεοδωράτο

 

Παρουσιάζει 

Ιωάννης Θεοδωράτος

Θέμα :Η γεωπολιτική θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου