Αντιπαραθέσεις 27.8.21

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει ο Κώστας Χαρδαβέλλας

Καλεσμένοι:

Σοφία Πουρίκη Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Ν. Σωτηρία
Κώστας Τσουκαλάς εργατολόγος
Νίκος Καλάκος εργατολόγος
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος διεθνολόγος

Αβραάμ Ζελιλίδης καθηγητής Γεωφυσικής Παν. Πατρών