Αντιπαραθέσεις 11.9.21

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει ο Κώστας Χαρδαβέλλας

Καλεσμένοι:

Βαρβάρα Ανεμοδουρά ιατρός, μέλος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά – Γεν. Γραμμ. Α’ βάθμιας Φροντίδας Υγείας
Νίκος Ελευθερόγλου δημοσιογράφος
Αλέξανδρος Κόπτσης Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας
Κωνσταντίνος Νταλούκας πρόεδ αν Ομοσπονδίας Ελευθ. επαγγελματιών Παιδιάτρων
Δημήτρης  Τσαγκάρης  φοροτεχνικός