Έναρξη διαπραγμάτευσης Ομολόγου Capital Product Partners L.P.

Ξεκίνησε σήμερα η τελετή έναρξης της διαπραγμάτευσης του ομολόγου της Capital Product Partners L.P.