ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ- Οι Γερμανοί στην Κρήτη (Β΄ Π. Πόλεμος)

Ιστορικά Ντοκουμέντα

παρουσιάζει η Φωτεινή Τομαή, ιστορικός – πρέσβης ε . τ

Β’ Παγκόσμιος πόλεμος, συνέχεια: Η ταπείνωση του γερμανικού στρατού όπως τη βίωσαν οι κάτοικοι της Κρήτης μετά την ήττα του Άξονα