ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – Βασίλειος Πολίτης| 5.10.21

Ο Κώστας Μαρδάς υποδέχεται τον υποναύαρχο ε α Βασίλειο Πολίτη