ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – Γεώργιος Γιακουμάκης

Ο Κώστας Μαρδάς συνομιλεί με τον Γεώργιο Γιακουμάκη Ναύρχο Ε.Α – Πρώην αρχηγό ΓΕΝ