ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – Δημήτρης Ηλιόπουλος

Ο Κώστας Μαρδάς συνομιλεί με τον πρέσβη ε . τ κ. Δημήτρη Ηλιόπουλο