Στην ΑΡΕΝΑ της Ζωής-19.11.21| Ιουλία Κουκουβέ

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Η πρώτη τραπερ Ιουλία Κουκουβέ στην Αρένα της Ζωής