ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ- Μακεδονικό

Ιστορικά Ντοκουμέντα

παρουσιάζει η Φωτεινή Τομαή, ιστορικός – πρέσβης ε . τ

Θέμα: Το Μεκεδονικό ζήτημα, πότε ξεκίνησε; πως εξελίχθηκε;