Αντιπαραθέσεις 29.5.2022

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει ο Κώστας Χαρδαβέλλας

Καλεσμένοι:

Αλέξης Μητρόπουλος καθηγητής εργατολόγος πρ. ΕΥΝΕΠΕΚ
Φωτεινή Βρύνα οικογενειακή  σύμβουλος
Λουκίλα Καρρερ ραδιοφωνικός παραγωγός
Γιώργος Αδαμίδης πρ. ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Κώστας Κακονίκος εκπρ Φαρμακοποιών