Αντιπαραθέσεις 30.4.2022

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει ο Κώστας Χαρδαβέλλας

Καλεσμένοι:

Βαρβάρα Ανεμοδουρά γιατρός ΓΓ ΕΟΠΥ
Θρασύβουλος Μιάρης  φοροτεχνικός
Γιώργος Αδαμίδης πρ. ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Τερέζα Φωκιανού  πρώην επίτροπος υδρογωνανθράκων