ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ- Η πρώτη συνδιάσκεψη Ειρήνης στη Χάγη

Ιστορικά Ντοκουμέντα,  παρουσιάζει η Φωτεινή Τομαή, ιστορικός – πρέσβης ε . τ

Θέμα: Η πρώτη συνδιάσκεψη Ειρήνης στη Χάγη το 1899