Αντιπαραθέσεις 25.6.2022

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει ο Κώστας Χαρδαβέλλας
Καλεσμένοι
Βαρβάρα Ανεμοδουρά Γενικός Ιατρός, ΓΓ ΕΟΠΥ
Παναγιώτης Κουρουμπλής ανεξάρτητος βουλευτής
Κώστας Χρυσόγονος ανεξ. ευρωβουλευτής
Γιώργος Αδαμίδης πρ. ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ