Αντιπαραθέσεις 24.9.2022

Με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Παρουσιάζει
Κώστας Χαρδαβέλλας
Καλεσμένοι
Βαρβάρα Ανεμοδουρά γενικός γιατρός ΓΓ ΕΟΠΠΥ
Χαράλαμπος Γκότσης οικονομολόγος
Αλκιβιάδης Στεφανής στρατηγός ε.α πρ, υπουργός Άμυνας