Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ ΝΤ 2022» από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής σε
ζητήματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη, η Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, με το συντονισμό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της χειμερινής περιόδου, πραγματοποίησε Άσκηση επί Χάρτου με την κωδική ονομασία «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ ΝΤ 2022».

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε, στο νέο κτίριο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στο Μαρούσι.
Παράλληλα με την διεξαγωγή της άσκησης, πραγματοποιήθηκαν δράσεις
ενημέρωσης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου, με την
εμπλοκή και τη συνεργασία Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας και Σχολικών
Μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

Την άσκηση παρακολούθησε ο Εκτελεστικός Γραμματέας Ι. Σελίμης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, η
Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών Δ. Νάνου και ο εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβουλος χωρικού σχεδιασμού & τεχνικών έργων Α.
Κατσιγιάννης. Παρόντες ήταν επίσης ο Δρ. Χ Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών
στο ΙΑΑΔ ΕΤ/ΕΑΑ, ο Προϊστάμενος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Δ. Κωστής, ο
Περιφερειάρχης Αττικής του Π.Σ. Δ. Πατράκης, ο Διοικητής Α.Τ Αγ. Δημητρίου
Δ. Λαδάς, ο Διοικητής της Τροχαίας Καλλιθέας Ε. Αρβάλης, ο Δήμαρχος Π.
Φαλήρου Ι. Φωστηρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Π. Προστασίας Π. Φαλήρου Ν.
Γιάκοβλεφ, εθελοντές και άλλοι.

Την κήρυξη έναρξης της Άσκησης έδωσε ο Δρ. Νίκος Πασσάς, Αν.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ο κ. Πατούλης τόνισε πως απέναντι στην τεράστια πρόκληση, της κλιματικής κρίσης
για το μέλλον και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, η Περιφέρεια Αττικής, πρωτοστατεί, ενεργοποιώντας κάθε δυνατότητα και κάθε διαθέσιμο πόρο που
διαθέτει.

«Η σημασία της πρόληψης, της ετοιμότητας και της έγκαιρης προειδοποίησης
για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η κλιματική κρίση, αποτελεί
την καρδιά των νέων πολιτικών μας, που ήδη εφαρμόζουμε στο επίπεδο της
Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής, από τον Μάρτιο του 2021 έχει συνάψει
Προγραμματική Σύμβαση, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), για την εκπόνηση έρευνας με
τίτλο «Εκτίμηση κινδύνων Σεισμού, Πυρκαγιάς και Πλημμύρας στην Περιφέρεια
Αττικής».

Τα αποτελέσματα και η παραγόμενη γνώση της έρευνας, που προκύπτουν
από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος αξιοποιούνται ήδη από
τις αρχές και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Η σημερινή άσκηση αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα,
αποτελεί τη συνέχεια των ασκήσεων πεδίου καταστολής πυρκαγιάς που
διεξήγαγε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής το προηγούμενο
διάστημα. Επιπρόσθετα, η παρούσα άσκηση έχει σαν σκοπό, την περαιτέρω
ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, αλλά και την ενδυνάμωση της
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Αττικής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κος Πατούλης.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας Ι. Σελίμης ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων είναι αναπόσπαστο μέρος της
διαδικασίας ολοκληρωμένης διαχείρισης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η
διενέργεια των ασκήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα συνιστά την πιο ασφαλή
μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των
φορέων που καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με όποιες
ιδιομορφίες αυτή τυχόν εμφανίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε την εκπαιδευτική άσκηση επί χάρτου για την
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων και διαχείρισης των
επιπτώσεων αυτών, με την κωδική ονομασία «ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ – ΝΤ 2022».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης σημείωσε:
«Τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, καταδεικνύουν ότι η Περιφερειακή
Διαχείριση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό κρίκο και βασικό πυλώνα στη
προσπάθεια βελτίωσης του συστήματος της Πολιτικής Προστασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη μας τα νέα αυτά δεδομένα, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσα από την διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, μονό μέσα στο έτος 2022, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Αττικής διεξήγαγε 4 ασκήσεις πεδίου καταστολής δασικής πυρκαγιάς.

Παράλληλα, λίγο πριν το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, διεξάγουμε αυτή την
εκπαιδευτική άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πλημμυρικών
φαινομένων και διαχείρισης των επιπτώσεων αυτών, στο Νότιο Τομέα Αθηνών.
Αξιοποιούμε το επιστημονικό δυναμικό όλων των Ερευνητικών Ιδρυμάτων,
παράλληλα με το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας, προκειμένου να μειωθούν
στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις από κινδύνους και ο πολίτης να αισθάνεται
ασφαλής, όπως είναι και η προτεραιότητά μας».

Η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Δ. Νάνου επισήμανε μεταξύ άλλων:
«Η άσκηση επί χάρτου "ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ – ΝΤ 2022" "δοκίμασε" τη
διαλειτουργικότητα, συνεργασία και ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής
προστασίας. Στάθηκε η αφορμή να δώσουμε έμφαση στις προληπτικές πολιτικές για
την καλύτερη προστασία των πολιτών από φυσικές καταστροφές, να κάνουμε
αναφορά στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τον Περιφερειάρχη για την
εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας και να αναδείξουμε το μεγάλο ενδιαφέρον για την
εξασφάλιση της παροχετευτικής ικανότητας των ρεμάτων και την πρόοδο των
μελετών οριοθέτησης και έργων διευθέτησης αυτών.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον το διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων, στο οποίο συμμετείχαν οι
μαθητές του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου και Ηλιούπολης, οι οποίοι μάς έστειλαν με
αγνότητα το δικό τους μήνυμα για καθαρές, πράσινες, βιώσιμες και ανθεκτικές
πόλεις».

Η Άσκηση “ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ – ΝΤ 2022”

Η άσκηση “ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΣ – ΝΤ 2022” αποσκοπεί στον έλεγχο του επιχειρησιακού
σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων
στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών καθώς και να προκαλέσει τη
συζήτηση μεταξύ των ασκούμενων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της
παρουσιαζόμενης στο σενάριο κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Οι αντικειμενικοί στόχοι της άσκησης ήταν οι εξής:
● Η δοκιμασία και βελτίωση της απαιτούμενης συνεργασίας και της
διαλειτουργικότητας μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του
θεσμικού τους ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων.
● Η δοκιμασία της σύγκλησης και λειτουργίας ενός έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μιας κατάστασης έκτακτης
ανάγκης και η δοκιμασία της λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.
● Ο έλεγχος του υφιστάμενου Σχεδίου, της κατανομής των ρόλων και των
αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Συμμετέχοντες/Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ν.Τ Αθηνών, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε
Ν.Τ Αθηνών, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ν.Τ Αθηνών, Δ/νση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ν.Τ, Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νση
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Δ/νση Μητροπολιτικών Υποδομών, Γρ. Περιφερειακού Συντονιστή Π.Π., Αυτοτελές Γραφείο Τύπου, Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Α, Δ/νση Υγειονομικού Ελεγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Ν.Τ Αθηνών,
Εθελοντική Ομάδα RSFHELLAS, 7 o Γυμνάσιο Ηλιούπολης, 2 ο Λύκειο Μοσχάτου.